dinsdag 27 september 2016

Twee boeiende Speeches tijdens Algemene Vergadering V.N. door Rusland en Syrië

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn er twee prachtige speeches te horen die duidelijk laten zien waar het Westen faalt in haar buitenlandse politiek en momenteel voornamelijk in Syrië. Hieronder de speeches van Sergej Lavrov en Walid al-Moualem, respectievelijk de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Syrië.


Hieronder ook nog een heerlijke speech van Mevrouw Delcy Rodriguez, de minister van Buitenlandse zaken van Venezuela, waarin ze op krachtige wijze uithaalt naar de gruwelijke invloed van de Verenigde Staten in de wereld:Natuurlijk is het ook smullen om te luisteren naar Ecuador, het land dat al vele jaren huisvesting biedt aan Julian Assange:

maandag 26 september 2016

Rusland en Syrië zijn Klaar met de Amerikaanse Steun aan Al-Qaida Groepen in Aleppo

Tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad op 25 september 2016 vertelde de Russische VN-ambassadeur Vitaly Churkin dat Rusland en Syrië van het laatste staakt-het-vuren hadden geleerd dat de Amerikanen geen enkele invloed hebben op de tegenstanders van het Syrische regeringsleger. In het verdrag dat in Geneve door de VS en Rusland is overeengekomen op 9 september j.l. werd onder andere afgesproken dat de V.S. ervoor zouden zorgen dat er een scheiding zou komen tussen de zogenaamde 'gematigde oppositie' en de Al-Qaida tak.

Zoals zo vaak is opnieuw gebleken dat de Amerikanen hun woord niet hebben gehouden. Dat is ook niet zo gek: want ze hebben ook niet zoveel invloed op Al-Nusra in Syrië. Volgens Churkin leveren ze echter met hun Westerse bondgenoten wel nog altijd wapentuig aan de bendes die nog altijd bijna 200.000 mensen in hun ijskoude salafistische greep houden (1).

Amerikanen vinden val van Assad belangrijker dan
het aanpakken terroristen en bevrijden van Aleppo
Zoals Narwani al schreef (2) wordt er echter door de alles verpletterende westerse propaganda een verhaal verteld dat er sprake zou zijn van gematigde opstandelingen die vechten tegen een bruut regime. Het Syrische Leger dat bestaat uit Syrische soldaten die voor hun vaderland vechten, wordt nog altijd neergezet als een bruut leger dat samen met de verschrikkelijke Poetin de meest gruwelijke dingen doet met de burgers van Aleppo.

Als het Syrische of Russische leger bombardementen uitvoert op verzamelplaatsen van Al-Qaida gelieerde salafistische bendes dan wordt moord en brand geroepen. Dat die terroristische groepen continu volledig willekeurig hun artillerie afvuren op burgergebieden wordt verzwegen. Willy van Damme schreef hierover vandaag wederom een prachtig stuk onder de titel 'Aleppo: het geweeklaag der valsaards' (3).

De Russen hebben samen met Syrië geprobeerd een staakt-het-vuren te handhaven, maar de terroristen hebben zich er niet aan gehouden: ze hebben zelfs nieuwe aanvallen ingezet in Oost-Damascus en in Aleppo zelf.

Franse Minister van Buitenlandse Zaken Ayrault durft over Internationaal Recht te spreken
Tijdens de Veiligheidsraadbijeenkomst op 25 september durfde de Franse minister van buitenlandse zaken zelfs te spreken over het schenden van Internationaal recht door Syrië en Rusland (4). Zoals van Damme het duidelijk verwoord in het net aangehaalde stuk is het ronduit schaamteloos dat een land als Frankrijk (alsmede Engeland) zich voordoet als een land dat ook maar enig respect heeft voor internationaal recht.

Deze westerse landen hebben lak aan het internationaal recht, al was het alleen maar omdat ze in een land bombarderen zonder steun van de legitieme Syrische overheid. Waarom denken al die westerse landen toch dat ze zich zomaar kunnen bemoeien met de binnenlandse omstandigheden? Het zijn de Amerikanen geweest die met steun van Saudi-Arabië, Turkije en Qatar vele terroristen hebben opgeleid en vanuit de hele wereld naar Syrië hebben gestuurd om die zo gewenste staatsgreep in Syrië te forceren.

Door middel van een moordlustige Jihad de onderdrukking bestrijden.
Je krijgt er haast hoofdpijn van als je er bij stilstaat.
Als Syrië dan de steun van Rusland inroept bij het bestrijden van al die fundamentalistische groeperingen dan wordt gesproken over schendingen van het internationaal recht. Alsof die mensen in Aleppo niet een gat in de lucht zouden springen als ze verlost zouden zijn van al die islamitische mafkezen die de stad al sinds 2012 terroriseren. In plaats dat er gesproken wordt over de bevrijding van Aleppo, wordt er door de westerse media partij gekozen voor de tegenstanders van de nationale regering.

En het bijzondere is dat de propaganda zo overweldigend wordt dat de mensen met wie  je spreekt haast allemaal zonder blikken of blozen zeggen dat Assad en Poetin de slechterikken zijn.
NOTEN
(1) https://www.rt.com/news/360571-unsc-syria-meeting-russia/
(2) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2016/03/hoe-vier-westerse-leugens-de-oorlog-in.html
(3) https://willyvandamme.wordpress.com/2016/09/25/aleppo-het-geweeklaag-der-valsaards/
(4) http://nos.nl/artikel/2134412-frankrijk-en-gb-rusland-helpt-assad-bij-plegen-van-oorlogsmisdaden.html

donderdag 24 maart 2016

Hoe Vier Westerse Leugens de Oorlog in Syrië hebben OntketendIn een heerlijk artikel van Sharmine Narwani dat op 23 maart 2016 verscheen op RT (1) wordt een haarscherpe analyse gepresenteerd over de wijze waarop enkele leugens of verhaallijnen die eindeloos worden herhaald via de media in staat zijn om een oorlog te ontketenen in een land waardoor meer dan 240 duizend mensen de dood vonden, en miljoenen Syriërs op de vlucht moesten.

In deze bijdrage wil ik stilstaan bij deze vier leugens, waarbij ik de lezer moet waarschuwen, want de verhalen zijn zó vaak herhaald in onze kranten en media, dat het zeer waarschijnlijk is dat er gevoelens van ongeloof en weerstand zullen worden geactiveerd: het is vaak uitermate onprettig om mensen te horen beweren dat iets waar je in bent gaan geloven wel eens bezijden de waarheid zou kunnen zijn.

De trouwe lezers van dit blog - dat overigens inmiddels alweer vier jaar lang de andere kant van het verhaal in Syrië belicht - zal minder verbaasd zijn. Na de recente aanslagen in Brussel heeft ook de heer van Damme een uitmuntend stuk geschreven (2) over de duistere rol die de media in het westen hebben gespeeld in het creëren van de monsterlijke situatie in Syrië met steeds meer doorlek naar het westen van Europa.

DE VIER LEUGENS
Laten we onze aandacht eens richten op deze vier leugens, zoals Sharmine Narwani deze beschrijft. Ze leidt ze in door aandacht te vestigen op het gegeven dat in het eerste jaar van de 'opstand' er van de 5000 doden in totaal, er 2569 zijn gevallen aan de zijde van de Syrische regering, waarbij je moet denken aan soldaten en politie-agenten. Dit is een lastig iets voor de vier leugens, waarvan de eerste is:

1.DE DICTATOR VERMOORDT ZIJN EIGEN MENSEN
Als de dictator zijn eigen mensen zou doden, wie doodt dan 'zijn' mensen, zoals politie-agenten, soldaten en andere ambtenaren? In het plaatsje Daráa in het zuidwesten van Syrië is destijds de ellende begonnen toen er vanuit demonstraties politieagenten werden neergeschoten en politie-bureau's werden platgebrand. Dit brengt ons naar de tweede leugen

2. ER IS SPRAKE VAN VREDIGE PROTESTEN
In een ander artikel van Narwani (3) verwijst ze naar de dood van negen Syrische soldaten op 9 april 2011 in Banyas. Al in april en mei van 2011 zijn er bewijzen van gewapende mannen die de Libanees-Syrische grens overgaan. Zo zijn er de getuigenissen van de in 2014 vermoorde Nederlandse priester Frans van der Lugt. Hij schreef reeds in september 2011 dat er tijdens de demonstraties altijd mensen hebben meegelopen met wapens, waarbij hij ook zei dat ze hun geweld altijd in de schoenen wisten te schuiven van de regering.

3. DE OPPOSITIE IS ONGEWAPEND
Het moge duidelijk zijn uit het voorgaande dat hier geen sprake van is geweest. Al vanaf het prille begin is de oppositie voorzien van wapens door landen als Qatar, Saudi-Arabië en allerlei westerse landen die in Jordanië en Turkije militaire trainingskampen hadden voor het trainen van de 'oppositie' (4).

4. ER IS SPRAKE VAN EEN POPULAIRE REVOLUTIE
Ook hiervan lijkt nauwelijks sprake. De demonstraties leken vooral op vrijdagmiddag opgeroepen te worden na het wekelijkse gebed waarbij salafistische imams hun haatboodschappen verspreiden onder de bevolking. Veel van de opstandelingen zijn afkomstig uit het buitenland, zoals laatst ook nog eens bleek toen 22000 namen van ISIS/Daesh-leden waren gelekt: hooguit 3% van hen was afkomstig van Syrië zelf. Het Syrische leger heeft al die tijd stand gehouden door de vele soldaten uit alle gelederen en geloofsrichtingen van de bevolking.

DE ROL VAN DE VERENIGDE STATEN
Narwani haalt ook een interessant document aan uit 2010. Dit document van Amerika's Special Forces (5,6) over 'Onconventionele Oorlogsvoering':

The intent of U.S. [Unconventional Warfare] UW efforts is to exploit a hostile power’s political, military, economic, and psychological vulnerabilities by developing and sustaining resistance forces to accomplish U.S. strategic objectives…For the foreseeable future, U.S. forces will predominantly engage in irregular warfare (IW) operations.

In het artikel wijdt ze verder uit over de wijze waarop de Verenigde Staten de technieken van deze vorm van oorlogsvoering heeft uitgewerkt in Syrië.

CONCLUSIE
Het is triest om te constateren dat we opnieuw zijn gefopt door de westerse media. Een groot voorbeeld was natuurlijk het hele verhaal rondom de vermeende aanwezigheid van de massavernietigingswapens in Irak, evenals de vermeende link tussen Saddam Hoessein en de aanslagen op de 3 gebouwen in New York op 11 september 2011. Het is eveneens verontrustend om te moeten concluderen dat we in toekomstige situaties waarschijnlijk weer net zo makkelijk te foppen zijn, omdat er nu eenmaal grote belangen spelen bij het bespelen van de massa's. Desondanks hoop ik toch dat er een steeds groter deel van de bevolking leert om door de oorverdovende propaganda heen te kijken.

NOTEN
(1) https://www.rt.com/op-edge/336934-syria-war-conflict-narrative/
(2) Terreur: hier is de rekening
(3) http://english.al-akhbar.com/blogs/sandbox/surprise-video-changes-syria-timeline
(4) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/10/franse-amerikaanse-en-engelse-troepen.html
(5) http://english.al-akhbar.com/node/7688
(6) http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/Special_Forces_Report.pdf

dinsdag 24 november 2015

Tjechische President Zeman veroordeelt het neerhalen van Russisch vliegtuig door Turkije

Op dinsdag 24 november heeft Turkije een Russische SU-24 straaljager neergehaald, naar eigen zeggen vanwege het schenden van het Turks luchtruim. Volgens Rusland is de straaljager op geen enkel moment in het Turks luchtruim geweest.

Turkse Steun voor alles wat tegen Assad vecht in Syrië (2)

President Obama was er wel snel bij om Amerikaanse steun te betuigen voor deze actie van de Turken. Ieder land heeft immers het recht zijn grenzen te bewaken (1), nietwaar? President Putin was er minder door gecharmeerd en sprak openlijk over de steun die Ankara al tijden geeft aan de terroristen in Syrië. Ook de Syrische Minister van Informatie Omran al-Zoubi sprak over de jarenlange steun van Turkije (samen met extremistische landen Saudi-Arabië en Qatar) voor Islamistische Staat en andere terroristische organisaties (3).

Tjechische President Milos Zeman veroordeelt Turkse aanval op Russische straaljager
Het was dan ook wel prettig om eens een president van een Europees land te horen die de durf had om meteen te zeggen dat het toch wel een extreem radicale actie is dat een land dat zó actief de terreur van Islamitische Staat en andere terroristen aanvalt wordt aangevallen door een Europees land als Turkije?

“Considering that the Russian air group is fighting against the IS (Daesh), then, of course, the attack is an extremely radical measure,” said Zeman on Tuesday, adding that the move could “only make the atmosphere worse.” (3)
President Putin sprak ook nog eens over het financiële profijt dat Turkije heeft door samen te werken met de terroristen van Islamistische staat. Wellicht iets om toch ook eens meer onder de aandacht te brengen: in hoeverre willen we samenwerken met een Turkije dat al jaren een hoofdverantwoordelijke is voor het ontstaan van Islamistische Staat?Putin zei: "Islamitische Staat heeft veel geld, honderden miljoenen, of zelfs miljarden dollars door de verkoop van olie. En bovendien worden ze beschermd door de militairen van een volledige natie. Het is begrijpelijk waarom ze zo grof en opzichtig handelen, en waarom ze mensen op zulke gruwelijke manieren doden, en waarom ze terroristische aanslagen plegen over de gehele wereld, en zelfs in het hart van Europa." (3).

Zie verder de analyses van Willy van Damme over de relatie tussen Turkije en de Terroristenbendes in Syrië (4,5,6). Zo schrijft hij n.a.v. de bedreigingen eerder, nadat een Russisch vliegtuig in het Turkse luchtruim was geweest dat Turkije (via de premier Achmet Davutoglu), dat Turkije ontzettend streng optreedt als haar luchtruim wordt geschonden, maar dat zij geen enkele moeite hebben om op Syrisch en Iraaks grondgebied stellingen van Koerden te bombarderen. Hoezo, respect voor landsgrenzen? (zie verder 6, Militaire Alliantie van Turkije met ISIS).

NOTEN
(1) http://presstv.ir/Detail/2015/11/24/439010/US-Turkey-Russian-jet
(2) Met dank aan Lemniscaat https://twitter.com/theLemniscat
(3) http://presstv.ir/Detail/2015/11/24/438988/Czech-Republic-Turkey-downing-Russian-jet
(4) https://willyvandamme.wordpress.com/2014/08/15/irak-isis-en-haar-turkse-vrienden/
(5) https://willyvandamme.wordpress.com/2015/10/16/turkijenaar-de-afgrond/
(6) https://willyvandamme.wordpress.com/2015/10/27/syrimilitaire-alliantie-van-turkije-met-isis/

woensdag 14 oktober 2015

Rusland Strijdt opeens tegen Vijanden Assad - Een knap staaltje Gevoelsmatige Propaganda?

Toen ik vanmiddag de radio beluisterde in mijn auto, viel het me op dat er op een andere manier gesproken werd over de bombardementen van Rusland op de terroristen in Syrië. Gepokt en gemazeld door vele jaren propaganda-analyse spitste ik dan ook mijn oren toen er gesproken werd over Rusland die strijdt tegen de vijanden van Assad.

In de logische zin van het woord is dat natuurlijk ook correct: Rusland steunt de legitieme regering in Syrië en ondersteunt daarbij ook het Syrische leger, dat immers al jaren haar best doet om zo'n 70-80% van de bevolking te beschermen tegen de schadelijke invloeden van allerlei terroristengroeperingen.

Een speelse uitleg bij de tegenstrijdige belangen van Rusland en de VS in Syrië

Maar toch kreeg ik er een ander gevoel bij, en dat is vaak de manier waarop propaganda werkt: stilletjes wordt er op het gevoel ingewerkt. Het voelt toch anders als je zegt: Rusland bestrijdt de Terroristen in Syrië, of Rusland strijdt tegen de Vijanden van Assad

In deze nieuwe versie lijkt namelijk gebruik gemaakt te worden van de negatieve lading die in alle jaren is opgebouwd rondom President Bashar Assad, die immers als kindermoordenaar en dictator is neergezet. Als je nu in één zin Rusland en het steunen van Assad bij elkaar plaatst, krijg je niet meteen het gevoel van: Yes, Rusland maakt korte metten met al die extremisten in Syrië, maar je krijgt vaag het gevoel alsof Rusland eigenlijk een dictator aan het steunen is, en dat is toch eigenlijk niet zo best. Dat ze dat doen door de meest gruwelijke mensen over de klif te jagen, verdwijnt dan een beetje uit beeld.

Interessant, niet?
zaterdag 10 oktober 2015

Russische Aanvallen in Syrië beginnen tot Brandstofproblemen te leiden bij I.S.

Terwijl de Amerikanen knarsentandend toe moeten kijken hoe de Russen de terroristenbendes in Syrië wél effectief lijken aan te pakken, merken deze terroristen van allerlei pluimage dat er nu werkelijk wat aan de hand is. Zo schreef ik al dat ze zich beginnen te verschuilen in en rondom moskees uit vrees voor de bombardementen, dat hun moraal een flinke dauw krijgt, en de laatste ontwikkeling behelst dat er niet langer sprake is van een onbegrensde hoeveelheid benzine.Majoor Generaal Igor Konashenkov zei op zaterdag 10 oktober 2015 namelijk dat de Russische aanvallen ook gericht zijn op het vernietigen van allerlei opslagplaatsen van niet alleen munitie, maar ook van brandstof, om op die manier het vermogen om aan te vallen flink te reduceren. De nodige I.S.-ers zouden inmiddels ook gevlucht zijn naar het oosten en noordoosten.

Van dit artikel heb ik ook een youtube-variant gemaakt, die je hieronder ook zou kunnen bekijken. Het kan daarbij wel voorkomen dat je erg veel herkend van datgene je net gelezen hebt :)


BRON
https://www.rt.com/news/318193-russian-military-syria-isis/

woensdag 7 oktober 2015

Terroristen van Syrië gebruiken Moskees en Menselijke Schilden om zich te Beschermen tegen Russische Aanvallen

Nu de Russen een week flink aan het inhakken zijn op de terroristische organisaties in Syrië wordt er door I.S. ook gereageerd op verschillende manieren. Zo zijn de laatste ontwikkelingen dat ze zich gaan verschuilen in en rond moskees. Ook zouden ze volgens de de onderminister van Defensie, Anatoly Antonov gebruik maken van lokale burgers die ze inzetten als een soort van menselijk schild (1).

I.S. Tanks met hun vlag der onverdraagzaamheid en vernietiging van andersdenkenden.
Afbeelding afkomstig van (2)
Buiten deze effecten schijnen er ook vele duizenden terroristen op de vlucht te slaan. Volgens Russische berichten zouden er duizenden de grens bij Jordanië over zijn gevlucht uit angst voor de bombardementen vanuit de Russische straaljagers (2). Stel je toch eens voor dat er straks massaal allerlei terroristen hun biezen pakken en zich gaan mengen in de vluchtelingenstromen. Uiteindelijk zou dan Syrië en Irak vrij zijn van al die terroristenbendes, alleen leeft de mentaliteit dan vooral nog voort in de geest van al die lui uit meer dan 30 landen die daar de beest hebben uitgehangen, zogenaamd strijdend voor hun middeleeuwse interpretatie van volledige onverdraagzaamheid van de Koran.


NOTEN
(1) https://www.rt.com/op-edge/317896-isis-human-shields-mosques/
(2) https://www.rt.com/news/317720-terrorists-leaving-syria-airstrikes/

dinsdag 6 oktober 2015

De Hysterische Reactie van de NAVO op foutjes Rusland nabij Turkse Grens

We wisten al langer dat de NAVO een oorlogszuchtige, onbetrouwbare organisatie is. Het mooiste voorbeeld hiervan is natuurlijk wel de wijze waarop ze de terroristen van Libië hebben gesteund in hun gewelddadige staatsgreep tegen Moammar Gaddafi, tegen de wens in van de Veiligheidsraad. Verder weten ze de situatie in de Oekraïne ook maximaal uit te buiten door de landen aan het Oosten van de NAVO volop te ondersteunen met militairen, waarbij ook het nodige trommelgeroffel is te horen over vermeende plannen van Rusland om Europa binnen te vallen...

Nu Rusland echt serieus de terroristenorganisaties in Syrië aan het aanpakken is - omdat de Verenigde Staten alleen maar halfslachtig wat deden omdat ze een andere agenda hebben - raakt de NAVO ook geïrriteerd: zij willen liever zelf de macht hebben voor dit soort interventies, maar dat staan de statuten niet toe. Het is dan ook een uitgelezen kans om wellicht betrokken te raken in het Syrisch conflict als de Russen af en toe een foutje maken door per ongeluk even in het Turkse luchtruim te komen, waarschijnlijk omdat er zoveel terroristen ook te vinden zijn in de grensstreken.

De Russen hebben verklaard dat het ging om enkele seconden, en dat het maken had met een navigatiefout door slecht weer. De NAVO heeft het echter meteen over de mogelijkheid dat ze actief zouden kunnen worden omdat een land van het pact wordt aangevallen (!).

Als de NAVO-landen echt serieus een einde zouden willen maken aan de ellende in Syrië en daarmee ook aan de vluchtelingenstromen naar hun landen, dan zouden ze het initiatief van Rusland van harte moeten ondersteunen: zij pakken de boel tenminste echt goed aan. Maar nee, wat doet de NAVO: die proberen de Russen te pakken op ieder klein foutje dat ze maken. Erg ziek, maar wel passend bij de cultuur van een organisatie die ooit eens is opgericht als tegenwicht tegen de Sovjet-Unie, maar eigenlijk nauwelijks nog een recht van bestaan heeft.

vrijdag 2 oktober 2015

Pittige Toespraak van Syrische Minister van Buitenlandse Zaken tijdens Algemene Vergadering VN in 2015

Niet alleen heeft de heer al-Moallem een prachtige inzichtgevende speech gegeven, natuurlijk heeft Vladimir Poetin een wervelende en kritische toespraak gegeven bij de Algemene vergadering op maandag 28 september 2015, net voordat de aanvallen op de terroristen in Syrië zouden beginnen. Waarschijnlijk hoopte hij dat de Verenigde Staten hun wens tot een staatsgreep in Syrië zouden laten vallen, maar daar bleek President Obama niets voor te voelen. 


donderdag 1 oktober 2015

Rusland valt ook Terroristenorganisatie Jabhat Al-Nusra aan

Zoals je kunt verwachten als Rusland en Syrië militair gaan samenwerken, gaat de westerse propaganda-machine op volle toeren draaien. Ze waren waarschijnlijk even verrast, maar in een snel tempo komen er vele uitspraken en manipulaties vanuit de westerse media op ons af. Het is mijn ervaring dat het er werkelijk haast teveel zijn om bij te houden, maar het is toch wijselijk om er af en toe enkele uit te vissen, zodat je de berichtgeving wat kan neutraliseren.

Een mooi propanda-voorbeeld op twitter: op de linkerfoto staat dat
er op 30 september 30 burgers zijn omgekomen door Russische bombardementen. Op het rechterplaatje staat dat er burgers zijn omgekomen op 25 september door het Syrische leger: alleen staat er precies hetzelfde plaatje bij!


Putin zelf zei al dat er berichten waren over burgerslachtoffers voordat de eerste vliegtuigen waren opgestegen. De propaganda werkt vaak slim, maar soms ook wel erg doorzichtig (3,4, 5).

Rusland valt nu enkele dagen doelen aan in voornamelijk het Westen van Syrië. Er wordt door de VS meteen gezegd dat Rusland bezig is met het aanvallen van de gematigde rebellen om Assad 'in het zadel' te houden. Wat is daar nou van waar? Wie het nieuws in Syrië heeft gevolgd weet dat er nauwelijks tot geen sprake meer is van een gematigd leger. We kennen de mislukte pogingen van de VS om wat gematigde Syriërs te trainen, maar die werden of meteen afgemaakt door de aan al-Qaida gelieerde Jabhat-al-Nusra bendes, of ze liepen over en overhandigden daarbij ook meteen hun Amerikaanse wapens.

Het Syrische leger - dat overigens bestaat uit Syriërs van allerlei geloofsovertuigingen - heeft te kampen met twee fronten: het front tegen al-Nusra en vele honderden brigades in vooral het zuiden, westen en noorden van Syrië, en daarnaast de Islamitische Staat die zich vooral in het Oosten en langs de Eufraat bevinden. Het is natuurlijk voor het Syrische leger wenselijk als ze hun aandacht kunnen richten op één vijand in hun land, en daarbij is de Islamistische Staat momenteel de allergrootste dreiging.

Als Rusland - die overigens zich i.t.t. de Verenigde Staten wel handelt binnen de internationale regels - ook haar aandacht richt op Al-Nusra dan pakken ze ook terroristische bendes aan, die niet veel onder doen voor Islamitische Staat wat betreft gewelddadigheid. Als de Verenigde Staten net doen alsof Rusland hun 'Vrije Syrische Leger' aanvalt dan weten ze dat dat leger nauwelijks bestaat, maar vooral bestaat uit extremisten van Jabhat-al Nusra, een organisatie die ze zelf in 2012 al hebben geplaatst op hun lijst van terroristische organisaties. Dit is overigens ook gedaan de door de VN Veiligheidsraad, Frankrijk, Australië, Engeland, Turkije, Canada, Nieuw Zeeland, Turkije, Rusland en zelfs door Saudi-Arabië. (1)

De Mannen van Jabhat-Al-Nusra welke door de VS worden gesteund,
terwijl ze ze ook op hun lijst van terroristische organisaties heeft staan.
Rusland pakt ook deze terroristenbendes aan.
Al-Nusra werd door de Washington Post al beschreven als de meest 'succesvolle tak' van het Vrije Syrische Leger.

Het wordt op deze manier wel erg duidelijk dat de Verenigde Staten in een spagaat zitten wat betreft Syrië: enerzijds hebben ze alles wat tegen Assad is gesteund, danwel direct, dan wel via landen als Saudi-Arabië, Qatar en Turkije, maar anderzijds moeten ze ook net doen alsof ze ze bestrijden, maar dat mag niet te succesvol want dan zouden ze ook hun kans verspelen op de door hen zo gewenste staatsgreep op Assad.

Daarbij komt ook nog eens dat de Verenigde Staten zonder steun van de regering al een jaar lang totaal zonder enig succes bombardeert (2), en Rusland waarschijnlijk op deze manier - in nauwe samenwerking met de Syrische regering en met steun van Irak en Iran - veel effectiever kan zijn, wat de Verenigde Staten niet zint: zij willen liever de leiding hebben, en zoals ze al meerdere malen hebben laten zien, met totale minachting van de Verenigde Naties.

Kortom, we zouden het in het Westen moeten toejuichen dat Rusland samen met de Syrische Regering écht serieus is met het bestrijden van de terroristenbendes en Islamitische Staat in Syrië, waardoor de rust kan wederkeren in dit land in het Midden Oosten. Amerika lijkt een staatsgreep belangrijker te vinden dan het bestrijden van de terroristen in Syrië. Rusland helpt de regering van een soeverein land, dat al sinds 2011 te maken heeft met een toestroom van terroristen uit meer dan 35 landen, en wordt neergezet als ongewenst. Hoe gehersenspoeld moet je zijn om de aanval op terroristen in Syrië alleen te steunen als de VS het zonder enig succes doen, maar tegen de Russische acties te zijn?NOTEN
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Nusra_Front

"The group announced its formation on 23 January 2012.[45] In November 2012, The Washington Post described al-Nusra as the most successful arm of the Free Syrian Army (FSA).[46] Ten days later, the United Statesdesignated Jabhat al-Nusra as a foreign terrorist organization,[47] it has also been designated by the United Nations Security Council,[48] France,[49] Australia,[50] the United Kingdom,[51][52] Canada,[53] Saudi Arabia,[54] New Zealand,[55] United Arab Emirates,[56] Russia,[57] and Turkey.[58]"

(2) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2015/09/de-twijfelachtige-houding-van-de-vs.html